ПомогниФондация Бащинство


Уебсайт: www.bashtinstvo.com
Телефон за контакт: 0899356902
E-mail: boris@bashtinstvo.com

Фондация Бащинство вдъхновява и насърчава бащите в България да израстват и да се развиват като такива, за да може колкото се може повече деца в България да растат с отговорни, ангажирани, закрилящи и любящи бащи.

Наша цел е и осъзнаването на нуждата на самите бащи от осъществяване на пълноценна емоционална връзка с техните деца. В днешно време има много примери на бащи, които разбират в по-късен етап от живота си, че са загубили тази връзка с децата си или изобщо не са я имали. В резултат на това те не могат да удовлетворят и собствените си потребности от любов, доверие, близост, взаимосвързаност и смисъл.

Наша мечта е да бъдем свидетели на колкото се може повече примери на възстановяване или постигане на истинско, дълбоко, емоционално и сърдечно свързване между бащи и техните синове и дъщери, което да продължи за цял живот.

Затова особено подходящи за девиз на фондация Бащинство са думите на пророк Малахия в последния стих на Стария завет, изречени за пророк Илия „И той ще обърне сърцата на бащите към децата и сърцата на децата към бащите им…”

Банкови данни


IBAN: BG83RZBB91551002326641
Титуляр по сметката: Фондация Бащинство
Обслужваща банка: Райфайзенбанк
BIC: RZBBBGSF

Други разплащателни средства


Paypal: boris@bashtinstvo.com