ПомогниФондация СТАРТ


Уебсайт: www.startfoundation.eu
Телефон за контакт: 0876876013
E-mail: djoneva@abv.bg

Фондация „Старт” организира музикално-творчески събития с участието на младежи с увреждания, с единствената цел да акцентира върху техния талант и желанието им да бъдат равностойни и равнопоставени изпълнители.

Бихме искали хората с увреждания, които имат талант да се радват на истински, професионално подготвен Международен музикален фестивал.

Това е причината, която ни дава сила да защитаваме правото им на достоен живот и сценични изяви.

Основни цели на фондацията:

  1. Да бъде популяризиран Международния музикален фестивал „Надмощие на духа”.
  2. Да бъдат мотивирани за участие в музикален конкурс нови изпълнители.
  3. Да бъдат обявени на 25 март – християнския празник Благовещение – мястото, правила за участие и датата за провеждането на конкурса.
  4. Победителите от Международния музикален фестивал „Надмощие на духа”, да имат участие в Коледния концерт „Небесна нота”.
  5. Талантливи хора с увреждания да бъдат мотивирани за участие и в конкурса по изобразително изкуство „Четирите годишни времена”.

Банкови данни


IBAN: BG42STSA93000024743549
Титуляр по сметката: Фондация Старт
Обслужваща банка: Банка ДСК ЕАД
BIC: STSABGSF