ПомогниСдружение Асоциация Аутизъм


Уебсайт: www.autism-duga.info
Телефон за контакт: 0886927177
E-mail: tsveta_ivanova_sf@abv.bg

През юни 2015 година, под егидата на Асоциация Аутизъм и с финансовата подкрепа на Столичната община, в столичния квартал „Лозенец“ беше открит дневен център за работа с деца от аутистичния спектър Дъга, в който психолози, логопеди и специални педагози работят с 25 деца на възраст от 3 до 8 години. Социалната услуга в център Дъга се предоставя напълно безвъзмездно.

Нашата цел е да се разшири капацитета на център Дъга (с поне още 25 места) и спектъра от прилагани терапии. Непосредсвено до сградата на центъра има празно помещение за продан с площ 140 кв.м., което може да се усвои за изграждане на отделни стаи за работа с деца, както и да се осигури пространство за ерго- и сензорна терапия, обособена стая за музикотерапия и помещения за групови занимания.

За закупуване на това място, неговия ремонт и обзавеждане са необходими 200 000 лв. Тъй като тази сума е непосилна за нас, се обръщаме към Вас с молба за спонсорство или дарение, за които ще бъдат изготвени и ще ви бъдат предоставени всички счетоводни и други документи.

Банкови данни


IBAN: BG59STSA93000004098345
Титуляр по сметката: Сдружение Асоциация Аутизъм
Обслужваща банка: Банка ДСК, Клон Батенберг
BIC: STSABGSF